image06

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildiri Gönderim Koşulları

 1. Bildiri sunum şekli sözel ve posterdir. Bildiriler, sempozyum organizasyon sekreteryasına e-posta yoluyla gönderilecektir. (son2yil@dmrturizm.com.tr)
 2. Son bildiri gönderme tarihi 2 Mart 2018’dir. Bu tarihten sonra gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 3. Bildiriler Prof. Dr. Fatoş Önen başkanlığında Toplantı Bilimsel Kurulu tarafından değerlendirilecektir.
 4. Düzenleme Kurulu’nun belirleyeceği bildiriler poster turlarında ve sözel oturumlarda sunulacaktır.

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

 1. Toplantıya klinik araştırmalar yanında eğitici veya ilginç olgu sunumları da bildiri olarak gönderilebilir.
 2. Bildiri özetleri 3.000 karakter ile sınırlandırılmıştır. 3.000 karakterden fazla olan özetler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 3. Bildiri özetleri Times New Roman fontunda, 10 punto ile yazılmalıdır.
 4. Başlık çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri özeti başlığında pH ya da NaCI gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır.
 5. Metin içinde kimyasal simge ve uluslararası birimler dışında, kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak tam açılımı yazılmalıdır.
 6. Özetlerde yazarların ünvan, ad, soyad ve kurumları yazılmalıdır.
 7. Özetlere istenirse 2 adet resim ve 2 adet tablo eklenebilir.

Geri Bildirim: Bildirilerin kabul edilip edilmediği gönderilen e-posta adresine bildirilecektir.
Bildiri Gönderimi İçin: son2yil@dmrturizm.com.tr